Case
Senior­Web™

facts

Automated Structured Data op 1044 pagina’s (and counting)

12%
Stijging in top 3 posities

15%
Stijging in positie 0-resultaten

WIJ ZIJN FAN VAN SENIORWEB™

“Het leven wordt leuker als u digitaal fit bent.” Was getekend, SeniorWeb. Al sinds 1996 heeft deze landelijke stichting zonder winstoogmerk als doel de digitale wereld voor iedereen begrijpelijk te maken. Dat is nog ‘ns een manier om impact te maken en daar kunnen we als digitaal marketingbureau natuurlijk alleen maar vol-le-dig achter staan.

De wens

Met online cursussen, artikelen, leslocaties en tips streeft SeniorWeb ernaar om ouderen te helpen bij het vergroten van hun digitale vaardigheden. Diezelfde ouderen gebruiken veelal zoekmachines bij digitale vragen. ‘Hoe kan ik mijn kleinkinderen videobellen?' Hoe zet ik Word op mijn PC?’. Maar juist op die zoekmachines is het voor ouderen moeilijk om de juiste informatie te vinden op de zoekresultatenpagina. Daarom wordt het tijd voor SeniorWeb om voor al dit soort belangrijke vragen het 0-resultaat in Google te bemachtigen om direct antwoord te kunnen geven op gestelde vragen.

De vraag van SeniorWeb aan Tomorrowmen: Hoe kunnen we het positie-0-resultaat claimen, om ouderen nog sneller van de juiste informatie te voorzien en de autoriteitspositie van SeniorWeb te versterken?

Tomorrowmen medewerker Rob

Ons concept

Uit een uitgebreide analyse identificeren we dat het toevoegen van Structured Data de meeste impact heeft bij het claimen van de 0-positie voor SeniorWeb. Structured data vertelt zoekmachines iets over de specifieke content op een pagina door het toevoegen van een stukje code. We willen zo min mogelijk afhankelijk zijn van factoren als tijd, kennis, personeel en functionaliteiten. Vanzelfsprekend geen probleem: wij vonden een nieuwe, creatieve manier om Structured Data toe te voegen aan de ruim 3.000 pagina’s van SeniorWeb.

Automatisering is de sleutel. Wij ontwikkelden een proces en methode om het type content automatisch te bepalen en de juiste Structured Data toe te voegen: het Structured Data Framework.

De strategie

We starten met een diepgaande analyse van de HTML-broncode, waarin we op zoek zijn naar unieke identificatiemiddelen op elke pagina waar we Structured Data willen implementeren. We maken hierin gebruik van de mogelijkheden van Artificial Intelligence; we zetten ChatGPT in om scripts te schrijven. Deze analyse biedt voldoende aanknopingspunten om de variabelen te bepalen die nodig zijn voor het definiëren van de Structured Data.

De variabelen verzamelen we in het Structured Data Framework, waarna ze gecheckt en goedgekeurd worden door zowel SeniorWeb als het team van Tomorrowmen.
Zodra het Structured Data Framework functioneert is het mogelijk om de content per pagina automatisch te scannen en te bepalen welke Structured Data kan worden toegevoegd.
We benutten bewust de kracht van Google Tag Manager, waarmee we alle structured data automatisch inladen, óók als er nieuwe pagina’s worden geschreven. Zo zijn we niet afhankelijk van webbouwers die bij nieuwe pagina’s steeds weer handmatig nieuwe wijzigingen moeten aanbrengen. Met een uitgebreide trigger wordt alle Structured Data ook automatisch gecontroleerd.

Tot slot stellen we een allesomvattend rapport op waarin de resultaten & inzichten worden verzameld. Dit rapport vormt de basis voor het monitoren en aanscherpen van de variabelen in het Structured Data Framework, waardoor de toegevoegde Structured Data van betere kwaliteit wordt.

De impact

Het hoofddoel van SeniorWeb: 150.000 leden per jaar behouden. Al op 1 september telde SeniorWeb 147.701 leden, daarmee liggen we ruim voor op de prognoses! Onze invloed om bovenstaande hoofddoelstelling te behalen, zit hem in de geformuleerde subdoelstellingen. De eerste subdoelstelling was een stijging van 5% in het aantal behaalde 0-resultaten in de periode 1 mei t/m 31 augustus. De daadwerkelijke stijging in die periode is 15%. De tweede subdoelstelling was een stijging van 5% in organische posities op de top 3 zoekwoorden in periode 1 mei t/m 31 augustus. Ons resultaat in die periode is een stijging van 12%: SeniorWeb steeg van 19503 top-3 posities naar 21756.

SeniorWeb kreeg extra inzicht in de variabelen die gebruikt worden om de Structured Data op te maken. Daarnaast, nog belangrijker, wordt ook inzicht geboden in de content & hoe deze content presteert. Hierdoor kan SeniorWeb haar content optimaliseren zodat deze beter aansluit bij hetgeen de doelgroep op zoek is.

Voor jou en ons is er geen wereld zonder digital voor te stellen, maar voor senioren is dit een stuk minder vanzelfsprekend. En in de achtbaan van technologische ontwikkelingen vormen zij daarmee een risicogroep: eenzaamheid, achterlopen op de norm en snelheid in de maatschappij ligt op de loer. Dankzij SeniorWeb worden ouderen geholpen om toegankelijk en betaalbaar bij te blijven in een digitale wereld, met heldere oplossingen voor hun hulpvragen. Wij mogen onze bescheiden bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven door deze heldere oplossingen naar de 0-positie in zoekmachines te brengen. Een uiterst dankbare case voor een oprechte klant met een mooie, waardevolle missie.

Weet je genoeg?

We horen graag van je om af te spreken wat we samen kunnen bereiken, of we vertellen je persoonlijk nog meer ins en outs over deze case. it's up to you:

Tomorrowmen medewerker Rob
Contactpersoon:
Rob

Digital Marketing Consultant
rob@tomorrowmen.nl

Heb jij een vraag voor Rob?

Laat dan naam en e-mailadres achter en get in touch!

Heb jij een vraag voor Rick?

Laat dan naam en e-mailadres achter en get in touch!

Heb jij een vraag voor Rick?

Laat dan naam en e-mailadres achter en get in touch!

Heb jij een vraag voor Meike?

Laat dan naam en e-mailadres achter en get in touch!

Heb jij een vraag voor Daphne?

Laat dan naam en e-mailadres achter en get in touch!

Download hier onze principes™

Vul het onderstaande formulier in en je ontvangt het z.s.m. in je mailbox!